+
+

F

F

א

ו

א

צ

י

ק

י

ו

פ

ו

א
3

ו

מ

צ

י

ו

ד